การทำจิตใจให้สงบ

การทำจิตใจให้สงบนั้นเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยทีเดียว เพราะเมื่อเรามีจิตใจที่ดีก็จะทำให้สุขภาพเรานั้นดีตามไปด้วยนั่นเอง ดังนั้นการที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงได้นั้นเราต้องทำให้จิตใจเรานั้นสงบก่อนด้วยวิธีการต่างๆ

ซึ่งวิธีที่จะสามารถทำให้จิตใจเราสงบได้นั้นก็อาจจะมีความแตกต่างๆไปในแต่ละบุคคล และการที่จะสามารถทำให้จิตใจมีความสงบได้นั้นก็อาจจะต้องมีการฝึกฝนเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีการฝึกฝนที่สม่ำเสมอต่อเนื่องด้วย

การที่จะสามารถทำจิตใจให้สงบได้นั้น เราจะต้องเริ่มด้วยตัวเราเสียก่อนต้องเริ่มจากการที่เรานั้นต้องมองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่บวกไม่คิดเล็กคิดน้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นเป็นเพียงสิ่งที่จะผ่านเข้ามาและก็จะผ่านไปนั่นเอง หัดเป็นมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นบ้างในบางครั้งที่ตนเองสามารถช่วยได้

แต่ถ้าหากเป็นสิ่งที่หนักหนาเกินไปและไม่สามารถช่วยได้ก็อย่าฝืนและเข้าไปช่วยในสิ่งที่ตนเองช่วยไม่ได้เพราะจะทำให้นอกจากช่วยคนอื่นไม่ได้แล้วนั้นยังเป็นการทำให้ตนเองนั้นลำบากเกินไปอีกด้วย การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนใกล้ชิดและคนรอบข้างเมื่อเรามีเกินความจำเป็นก็แบ่งปันและเผื่อแผ่ไปให้คนรอบข้างเราด้วย และการคิดเล็กคิดน้อยไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะมีแต่จะทำให้จิตใจเรานั้นย่ำแย่นั่นเอง

เมื่อเรามีความคิดที่ดี คิดในแง่บวกมองโลกในแง่ดีแล้ว มีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เราก็จะมีจิตใจที่ดีแต่การที่มีจิตใจที่นั้นก็อาจจะยังไม่ได้หมายความว่ามีจิตใจที่สงบ แต่การที่เรามีจิตใจที่ดีนั้นเป็นหนทางไปสู่การทำให้จิตใจสงบนั่นเอง และการที่จะสามารถช่วยให้จิตใจสงบได้ก็คือการนั่งสมาธิเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนนิยมทำกันเพ่อให้จิตใจสงบนั่นเอง

เพราะการนั่นสมาธินั้นเราจะต้องมีความตั้งใจและมีจิตใจที่จดจ่อกับสิ่งที่เรานั้นทำ ก็จะทำให้จิตใจเรานั้นสามารถสงบได้นั่นเอง และการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้จิตใจเราสงบได้เช่นกัน เพราะเมื่อเราออกกำลังกายแล้วนั้นร่างกายเราจะเกิดความคิดและความตั้งใจและจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่เช่นกัน และในบางครั้งการออกกำลังกายเป็นการที่เรานั้นได้ใช้เวลากับตัวเองได้พูดคุยกับตนเองจึงทำให้จิตใจเรานั้นสงบได้นั่นเอง

เมื่อมีการทำให้จิตใจสงบแล้วนั้นเราจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพในตัวของเราได้นั่นเองทำให้การมีสุขภาพที่ดีสามารถสร้างได้จากการทำจิตใจให้สงบนั่นเอง

 

 

ขอบคุณ  หวยออนไลน์บาทละ 1000  ที่ให้การสนับสนุน