ต้องใช้เครื่องช่วยฟังกี่ข้างกันนะ

ในการใช้เครื่องช่วยฟังนั้นควรใช้กี่ข้างถึงจะดีและเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการใช้งาน

อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการเสริมเพื่อช่วยให้เราได้ยินชัดเจนขึ้นนั้นเราควรดูก่อนว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินแบบไหน สำหรับบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาทั้งสองข้าง ซึ่งบางข้างก็ได้ยินปกติ แต่บางข้างก็มีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้น ดังนั้นหากเราทราบที่แน่ชัดแล้วว้ารามีปัญหาแบบไหนก็สามารถเลือกใช้ได้เลย

หากเป็นการผิกปกติทั้สองข้างเราควรทำอย่างไร

ในขณะที่หูเรามีการผิดปกติเพียงข้างเดียวนั้นเราก็จะนำอุปกรณ์มาใช้เสริมข้างที่เราผิดปกติเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้น ซึ่งการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกตินั้นจะไม่สามารถทำงานได้ปกติทำให้เราต้องนำอุปกรณ์เสริมเพื่อเป็นการนำเข้ามาช่วยให้เกิดการได้ยินที่ชัดเจนขึ้น

สำหรับท่านที่มีการผิดปกติทั้งสองข้าง ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้อุปกรณ์เพื่อเป็นตัวช่วยทั้งสองข้าง เพราะหูหรือระบบของหูในแต่ละข้างได้ยินหรือทำงานต่างกัน หากเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ในบางรายก็มีอาการที่ผิดปกติต่างกันไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง ซึ่งข้างหนึ่งอาจจะไม่ได้ยินเสียงมากหรือบางคนก็หนวกไปเลย แตในขณะเดียวกันในบางรายก็สามารถหนวกทั้งสองข้างพร้อมๆกันดังนั้นหากท่านมีอาการผิดปกติทั้งสองข้างก็ควรใส่2 ข้าง ในทางการแพทย์ได้กล่าวไว้ว่าการท่านมีความผิดปกติสองข้างหากใส่ข้างเดียวมันจะได้ยินไม่ค่อยถนัด หรือไม่ชัดเท่าทีควร อาการก็จะคล้ายๆกับการที่คนเราเกิดการหูอื้อนั้แหละจะดูฟังอะไรก็ไม่ค่อยถนัดมากนักหรือได้ยินไม่มากเท่าที่ควร

สำหรับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังมันมีหน้าที่อย่างไร 

เนื่องจากอุปกรณ์ที่เราเรียกว่ามันเป็นตัวช่วยในการรับฟังเรื่องต่างๆนั้น เราสามารถนำมันมาช่วยเพื่อเป็นการปรับเสียงเพื่อให้เราได้ยินในเสียงที่เบาจนเกินไปหรือเสียงที่เราไม่ได้ยินเลย ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปการทำงานก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ เพราะมันเป็นรุ่นที่ต้องการความแตกต่างเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานอย่างถนัดและง่ายขึ้น ดังนั้น เครื่องช่วยฟัง เหล่านี้จึงมีการผลิตและออกแบบมาให้มีความต่างกัน ทั้งดีไซต์และการใช้ที่คุณสามารถเลือกในแบบที่คุณชื่นชอบได้เลย ในบางรุ่นก็เป็นระบบถ่านแบบปกติซึ่งระบบนี้เป็นการใช้งานง่ายม่ยุ่งยาก หากถ่านหมดก็นำไปเปลี่ยนถ่านใหม่เหมาะกับคนชราที่ไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายหรือไม่ชอบเทคโนโลยี ส่วนมอีกรุ่นเป็นการใช้แบตเตอรี่ แบบนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบใช้มากเพราะมันมีอะไรมากกว่าการใช้งานแถมระบบของการใช้แบตก็ดีกว่ากาเลือกใช้ถ่านอีกด้วย