บุคคลเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับ

เนื่องจาก ไขมันพอกตับ และโรคหัวใจมีประชากรที่เป็นเกี่ยวกับโรคนี้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอด

ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่ใครๆก็แห่ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง มีคนแห่รณรงค์ และสร้างกลุ่ม เพื่อบอกถึงโรคร้ายอันน่ากลัวที่เป็นสาเหตุทำให้เป็นโรคหัวใจ

หัวใจของคนเรานั้นเป็นอวัยวะสำคัญที่มีการปฏิบัติอยู่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ไม่มีเวลาหยุดพักเหมือนอวัยวะในร่างกายส่วนต่างๆ

 เนื่องจากหัวใจนั้นเป็นอวัยวะที่ทำงานเยอะ

และเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่คอยส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายของเรา อยู่ทุกเวลา โดยจะให้ร่างกายของเรานั้นได้ทำงานอย่างเต็มที่ แบบสม่ำเสมอ

โดยทว่าหลอดเลือดที่เชื่อมต่อกันอยู่นั้น มีการผิดปกติเกิดขึ้นหรือได้มีการอุตตันที่หลอดเลือด จึงส้างปัญหาให้สูบฉีดเลือดไม่ทันหรือผิดปกติ จะมีผลต่อหัวใจของเราโดยตรง

โดยการทำงานยิ่งกว่าเดิม ทำให้อาจจะเกิดสภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างด่วนได้นั้นเอง

สำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจเหล่านี้ โดยมากจะไม่มีอาการอะไรที่บอกกล่าวได้ว่าเป็นโรคหัวใจโดยตรง แต่โรคหัวใจนั้นค่อนข้างเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน หรือกระทันหัน ซึ่งส่งผลอันตรายถึงตายได้เลย เพราะการเป็นโรคหัวใจหรือการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนั้น สามารถแบ่งจำพวกได้หลายอย่าง แต่ทว่าเรามักจะพบบ่อยที่สุดนั้นก็คือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในหัวใจและโรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคลิ้นหัวใจรั่ว หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ

เนื่องจากการเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคหัวใจเหล่านี้ เกิดขึ้นโดย กรรมพันธุ์ ถ้าหากมีบุคคลในสายเลือดของเรานั้นเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว ก็เกิดอัตตราการเสี่ยงสูงที่จะทำให้เป็นโรคหัวใจได้เช่นกัน

 เนื่องจากการค้นพบจากสถิติพบว่า โรคหลอดเลือดหัวใจมักพบในกรณีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิง ซึ่งจะพบอีกกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปี หรือผู้หญิงที่เมนหมดแล้ว

สำหรับอายุก็เป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นเหตุที่เกิดผลทำให้เป็นโรคหัวใจเช่นกัน เนื่องจากบุคคลที่มีอายุมากกว่า 40 ปีไปนั้น ปรากฎว่าส่วนมากมีอาการของโรคหัวใจ และด้วยรูปแบบการเป็นอยู่ของบุคคลเหล่านั้น ทำให้เราค้นพบผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลงกว่าเก่าในทุกวัน ซึ่งแน่นอนว่าอนาคตอาจจะเป็นช่วยอายุ 30 ปี ที่ทำให้เกิดโรคหัวใจมากขึ้น